MENU

Alicja Bachleda - Curuś: informacje dodatkowe

języki obce: angielski, hiszpański – biegle, niemiecki, francuski – doświadczenie na potrzeby roli, rozumienie